Lékaři

 

Vedoucí lékař MUDr. Jitka Smelíková

1993  Licence ČLK pro výkon samostatné praxe pro obor neurologie

2011  Specializovaná způsobilost Ministerstva zdravotnictví v oboru neurologie

2012  Diplom celoživotního vzdělávání ČLK 

Dosažené vzdělání:

1992 - Atestace v oboru neurologie

1983-1989 - Lékařská fakulta UP Olomouc

 

Odborné stáže, kurzy:

2010 - Kurs myoskeletární medicíny

2011 - Refreshment  myoskeletární  mediciny

2012 - Kurz klinického EEG

2015 - Funkční odbornost v EEG

 

Kongresy a semináře (2002-2016):

Český a slovenský neurologický sjezd

Česko–slovenské neurovaskulární sympozium

Neurofarmakologické sympozium

Spinální škola

Komplexní léčba bolesti

Epileptologie pro neurology

Neurokazuistické semináře

XXII. mezinárodní kongres ORL a XLI. celosvětový sjezd NES

8th World Congress of the World Institute of Pain (New York)

 

MUDr. Jan Kábrt

2009 - Specializovaná způsobilost Ministerstva zdravotnictví v oboru

2010 - Licence České lékařské komory pro výkon soukromé praxe v oboru neurologie

2017 - Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

 

Dosažené vzdělání:

2009 - Atestace v oboru neurologie

1998 -2004 - 1. Lékařská fakulta UK Praha

 

Odborné stáže, kurzy:

Elektromyografie a nervosvalová onemocnění

Funkční licence EMG 2015

Problematika evokovaných potenciálů - BAEP, SSEP, VEP, MEP

Manuální a myoskeletalní medicína

 

Kongresy a semináře (2006-2016):

Extrapyramidová onemocnění

Neurological Sciences

Elektrofyziologické dny

Český a slovenský neurologický sjezd

Komplexní léčba bolesti

Epifórum

Neuromuskulární kongres Brno

Neurokazuistické semináře Praha

 

MUDr. Yuliya Rizová

2009 - Odborná způsobilost - atestace z oboru neurologie

2010 - Kvalifikace z klinické elektromyografie

2014 - Specializovaná způsobilost Ministerstva zdravotnictví v oboru neurologie

2015 - Manuální a myoskeletální medicína