Neuropatická poradna

Kromě základní neurologické péče provozujeme Poradnu pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a Neuropatickou poradnu pro diagnostiku a léčbu postižení struktury a funkce periferních nervů.

 

Nejčastější typy neuropatie

 • postižení jednotlivých nervů končetin
 • syndrom karpálního tunelu
 • postižení loketního nervu
 • obrna lícního nervu
 • polyneuropatie – postižení většího množství periferních nervů
 • postižení nervových pletení
 • postižení nervů vnitřních orgánů – autonomní neuropatie

 

Příznaky neuropatie

 • příznaky senzitivní
  • brnění
  • pálení
  • snížení citlivosti na dotek a teplo
  • bolest
 • příznaky motorické
  • slabost končetin
  • neobratnost
  • zakopávání
  • nejistota při chůzi
 • příznaky autonomní
  • zažívací potíže
  • pokles tlaku při změně polohy těla
  • poruchy srdečního rytmu
  • poruchy urogenitálního traktu

 

Diagnostika neuropatie

 • objektivní neurologické vyšetření
 • elektromyografie
 • interní vyšetření

 

Diabetická neuropatie

 • Definice dle WHO: nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních somatických nebo autonomních nervů
 • Epidemiologie diabetické neuropatie
  • Během života se neuropatie rozvine u 50% diabetiků
  • Manifestace v různé fázi trvání diabetu
  • Neuropatie může předcházet stanovení diagnosy diabetu
 • Příznaky neuropatie: nejdříve postižena nejdelší vlákna na dolních končetinách
 • Senzitivní příznaky
  • Brnění
  • Pálení
  • Snížení citlivosti na dotek
  • Bolest
 • Motorické příznaky
  • Slabost končetin
  • Neobratnost
  • Zakopávání
  • Nejistota při chůzi
 • Diagnoastika diabetické neuropatie
  • Anamnéza
  • Objektivní neurologické vyšetření
  • Elektromyografie (EMG)
 • Terapie příznaků periferní neuropatie
  • Nesteroidní antirevmatika
  • Kyselina alfa lipoová
  • Antiepileptika
  • Antidepresiva
  • Opioidy
 • Nefarmakologické postupy
  • Fyzioterapie, rehabilitace chůze, plavání, jízda na kole,
  • Gymnastika nohou
  • Akupunktura
  • Psychoterapie
  • Neuromodulace